Bác sĩ Lưu Hồng Hạnh
  • Tốt nghiệp Đại học Y
  • Bác sĩ tại bệnh viện Xanhpon
  • 6 năm kinh nghiệm tại các phòng khám lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published.