Nhổ răng sữa

Nhổ răng sữa

Nhổ răng sữa – Những chiếc răng sữa mất đi và được thay thế bằng chiếc răng vĩnh viễn đánh...

Nhổ răng hàm

Nhổ răng hàm

Nhổ răng hàm mặc dù không mong muốn nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải loại bỏ những chiếc răng...

Nhổ răng khôn

Nhổ răng khôn

Nhổ răng khôn hay răng số 8 là chiếc răng vĩnh viễn cuối cùng mọc khi cung hàm đã phát...